สาร Resveratrol ใน Veronika จาก Medileen ใครไม่อยากแก่ ยกมือขึ้น พี่สรยุทธเอาเรื่อง resveratrol…